EuroSpeleo Protection Symposium

EuroSpeleo Protection Symposium 2014, va avea ca temă Patrimoniul speologic: conservarea siturilor natural și culturale. Patrimoniul speologic este continuu expus multor impacturi umane, impacturi asupra mediului subteran și a zonelor de suprafață associate, a biodiversității și altor resurse cultural. Prin acest simpozion se dorește evaluarea acestor impacte și formularea de politici, strategii și metodologii pentru a reduce sau a evita impactul antropic în mediile subterane și peisajele carstice. Obiectivul principal al simpozionului este a oferi o platformă comună pentru cercetătorii și speologii activi în domeniul de protecție a peșterii și carstului, ocazie cu care pot împărtăși experiențele și cunoștințele în domeniu.
Simpozionul se va desfășura.în perioada 23-24 august 2014, iar programul va fi disponibil odată cu închiderea înregistrării.

Dacă sunteți interesați să participați la acest simpozion, găsiți mai multe detalii aici: http://eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-symposium.html